Kind en Hond

De cursus speciaal voor jouw kind en hond. Jij hebt misschien wel verschillende (opvoedkundige) cursussen gevolgd met jouw hond om te zorgen voor een goede start en een gehoorzame hond. Maar jouw hond draait ook mee in het gezin. Ook jouw kind(eren) heeft/hebben met de hond te maken. Hoe mooi is het als de band tussen jouw kind en hond nog sterker wordt. Dat beide partijen elkaar begrijpen en dat het leuk is om met elkaar activiteiten te ondernemen.

Speciaal hiervoor is de cursus Kind en Hond ontwikkeld. De cursus is geschikt voor kinderen vanaf 7 t/m 14 jaar met eigen hond, uitlaat- of buurhond.

Wat gaan we doen:

Deze cursus is speciaal gericht op de omgang tussen kind en hond. Er wordt geoefend met manieren om met elkaar te spelen, maar ook hoe te luisteren naar elkaar. In de vijf weken durende cursus leert jouw kind commando’s geven, verschillende manieren van spelen en leuke andere bezigheden te doen samen met de hond. Na deze cursus is er geleerd, hoe op een verantwoorde wijze met elkaar om moet worden gegaan. Jouw kind leert om samen met de hond geschikte spelletjes en activiteiten te doen. Hierbij wordt kennis (het theoriegedeelte) in de praktijk gebracht. De kennis is gericht op de behoefte en leermethode van de hond en aangepast aan de leeftijd van het kind. Hierbij is het belangrijk dat de activiteiten uitdagend zijn voor beide partijen. Zelfbeheersing is een belangrijk onderdeel.

Kenmerk:

Luisteren naar elkaar
Het klinkt misschien makkelijk: “samen leren spelen”, maar niks is minder waar. Om samen te kunnen spelen is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. Signalen van de ander te herkennen en hier op te reageren. Tijdens de cursus wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed.

Een voorwaarde voor de deelname aan de kind en hond cursus is, dat de hond met goed gevolg de basiscursus bij DoggyDoe heeft afgerond. Indien er (nog) geen cursus bij DoggyDoe is gevolgd, zal het gedrag van de hond eerst beoordeeld moeten worden door middel van een kennismaking.

Copyright © DoggyDoe 2016 - 2018 | KVK: 66917654 | Made by