Kind en Hond

De cursus Kind en Hond is bedoeld voor kinderen vanaf 7 t/m 14 jaar met een hond (eigen, uitlaat of buurhond) die met goed gevolg de basiscursus bij DoggyDoe heeft afgerond. Indien er geen cursus bij DoggyDoe gevolgd is, zal het gedrag van de hond eerst gecheckt moeten worden.

Wat gaan we doen:

Deze cursus is speciaal gericht op de omgang. Binnen deze cursus wordt geleerd hoe met elkaar kunnen omgaan. Er wordt gekeken naar manieren om met elkaar te spelen, maar ook hoe te luisteren naar elkaar. In de zes weken durende cursus leren kinderen commando’s geven, manieren van spelen en leuke bezigheden samen met de hond uit te voeren. Na deze cursus is er geleerd, hoe op een verantwoorde wijze met elkaar om te gaan. Het kind leert om samen met de hond geschikte spelletjes en activiteiten te doen. Hierbij wordt kennis (het theorie gedeelte) in de praktijk gebracht. De kennis is gericht op de behoefte en leermethode van de hond en aangepast aan de leeftijd van het kind. Hierbij is het belangrijk dat de activiteiten uitdagend zijn voor beide partijen. Zelfbeheersing is een belangrijk onderdeel.

Kenmerk:

Luisteren naar elkaar
Het klinkt misschien makkelijk: “samen leren spelen”, maar niks is minder waar. Voor samen spelen is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. Signalen herkennen en hier op reageren. Tijdens de cursus wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed.

Copyright © DoggyDoe 2016 - 2018 | KVK: 66917654 | Made by