Kenmerken

– vijf privé lessen.
– Afgestemd op kind en hond.
– Inclusief theorie voor jouw kind.

Individuele lessen -> 5 lessen, 30 minuten -> €175,-

De cursus speciaal voor jouw kind en hond. Jij hebt misschien wel verschillende (opvoedkundige) cursussen gevolgd met jouw hond om te zorgen voor een goede start en een gehoorzame hond. Maar jouw hond draait ook mee in het gezin. Ook jouw kind(eren) heeft/hebben met de hond te maken. Hoe mooi is het als de band tussen hen nog sterker wordt. Dat beide partijen elkaar begrijpen en dat het leuk is om met elkaar activiteiten te ondernemen.

Speciaal hiervoor is de cursus Kind en Hond ontwikkeld. De cursus is geschikt voor kinderen vanaf 7 t/m 14 jaar met eigen hond, uitlaat- of buurhond.


Deze cursus is speciaal gericht op de omgang tussen kind en hond. Er wordt geoefend met manieren om met elkaar te spelen, maar ook hoe te luisteren naar elkaar. In deze cursus leert jouw kind sturing geven aan de hond, verschillende manieren van spelen en leuke andere bezigheden om samen te doen. Na deze cursus is er geleerd, hoe op een verantwoorde wijze met elkaar om moet worden gegaan. Jouw kind leert om samen met de hond geschikte spelletjes en activiteiten te doen. Hierbij wordt kennis (het theoriegedeelte) in de praktijk gebracht. De kennis is gericht op de behoefte en leermethode van de hond en aangepast aan de leeftijd van het kind. Hierbij is het belangrijk dat de activiteiten uitdagend zijn voor beide partijen. Zelfbeheersing is een belangrijk onderdeel.

Samen leren en luisteren naar elkaar. Het klinkt misschien makkelijk: “samen leren spelen”, maar niks is minder waar. Om samen te kunnen spelen is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. Signalen van de ander te herkennen en hier op te reageren. Tijdens de cursus wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed.

Sommige kinderen en honden vinden het zo leuk om wekelijks met elkaar bezig te zijn, dat er voor wordt gekozen om na de lessen te verlengen. Jouw en hond kunnen samen zolang blijven trainen als dat ze leuk vinden. Dus ook na het afronden van de cursus. Kunnen de lessen worden doorgezet. Dit afgestemd op de (leer) doelen.

De kind en hond cursus is privé. Registreer jouw kind in jullie account, hierna stuur je een mailtje. We leggen de agenda’s dan naast elkaar en plannen de lessen in.

Een voorwaarde voor de deelname aan de kind en hond cursus is, dat de hond met goed gevolg de basiscursus bij DoggyDoe heeft afgerond. Indien er (nog) geen cursus bij DoggyDoe is gevolgd, zal het gedrag van de hond eerst beoordeeld moeten worden door middel van een kennismaking.