De oefening liggen is een oefening voor rust. Als jouw hond zijn rust pakt, is dit in de meeste gevallen liggend. Het is dus ook een super fijne oefening om rust te kunnen creëren.
Deze oefening is ook een heel mooi begin voor de oefening ‘lig en blijf’. Deze oefening komt tijdens de basiscursus naar voren.

Op dit moment willen we de hond uitleggen wat liggen betekend. Dit hoeft dus nog niet voor langere tijd. Lig betekend voor je hond: plat met je buik op de grond.

Hoe je het commando wilt noemen is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur: lig, af, down, plat, del… geef het een naam.

Waar we naartoe werken met deze oefening is dat je hond leert te liggen op commando. Dit kan op stem commando zijn (alleen het woord: lig) of op handgebaar. Bij het handgebaar sta jij recht op en wijs je naar beneden.

De lig zorgt ervoor dat de hond in een ontspannen houding en in de rust komt. Super belangrijk dus. Misschien wel belangrijker dan een zit?!

Thuis mag je hiermee blijven oefenen. Eerst vanuit de zit en als ze dat snappen vanuit staand.   

Mocht je puppy doorhebben dat hij moet liggen vanuit staand kun je het ook proberen door het eerst te vragen met een lege hand, en als de puppy ligt alsnog belonen. herhaal dit ook een aantal keer.

Vervolgens kun je de puppy vragen te liggen door je hand niet op de grond te houden maar 10 cm erboven naar de grond te wijzen.

Als dit een aantal keer goed gaat kun je afstand met de grond langzaam gaan vergroten tot je het vanuit staand kunt vragen.